Wat je denkt dat je denkt

Datum: 08/09/2015
Tijd: 20:00 - 22:30
Locatie: Café Hofman

Mensen zijn sociale wezens die elkaar voortdurend op de hoogte brengen van wat ze vinden, voelen, en denken. Die informatie gebruiken we vervolgens om elkaar beter te begrijpen: we denken na over wat de ander beweegt en zijn in staat om ons in zijn of haar leefwereld te verplaatsen. We staan nauwelijks stil bij dit voortdurende proces van interpretatie, maar toch is het niet vanzelfsprekend dat we dit kunnen. Psychologen beweren dat mensen vaak niet eens in staat zijn om hun eigen overtuigingen juist te rapporteren: we zijn ons bijvoorbeeld vaak niet bewust van onze eigen vooroordelen, en ontkennen zelfs dat we door die vooroordelen geleid worden als we naderhand ons eigen gedrag proberen te interpreteren. Wat betekent het voor ons zelfbegrip dat we maar gedeeltelijk inzicht hebben in onze eigen geest? Hebben we meer inzicht in onszelf dan in anderen, of juist minder?

Dr. Annemarie Kalis (Utrecht) heeft een achtergrond in de psychologie en wijsbegeerte. Momenteel doet ze onderzoek naar de vraag hoe mentale toestanden een causale rol kunnen spelen, en hoe ze kunnen worden onderzocht in empirisch psychologisch onderzoek.

Dr. Ruud Abma is docent en onderzoeker in de psychologie aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek houdt hij zich onder andere bezig met de relatie tussen jeugd en maatschappelijke verandering. Ook publiceert hij over de geschiedenis van de psychologie.


Sidebar