Vriendschap

Datum: 04/02/2014
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Café Hofman

Nog nooit hebben we zoveel en zo druk met elkaar gecommuniceerd als vandaag de dag, maar ondanks alle moderne communicatiemiddelen lijkt het er op dat we nog nooit zo’n vluchtig, gehaast, en geïsoleerd bestaan hebben geleefd. Wat betekent vriendschap nog als het aantal van je vrienden in de honderden of zelfs duizenden loopt? Eenzaamheid aan de ene kant, en gebrek aan sociale betrokkenheid aan de andere, zijn typische kwalen van de individualistische flexmaatschappij. Juist nu is het dus belangrijk te bezinnen wat betekenisvolle sociale relaties zijn. We gaan op zoek naar inspiratie bij filosofen uit de klassieke oudheid, voor wie vriendschap een noodzakelijk ingrediënt van het menselijk geluk was. Wat is een goede vriend, en hoe moeten we ons leven en de maatschappij inrichten om ware vriendschap mogelijk te maken? Dr. Tazuko van Berkel (Klassieke talen en culturen, UL) vertelt over de visie van klassieke denkers, en sociologe prof. dr. Beate Völker kijkt wat vriendschap vandaag de dag betekent. Neem je vrienden mee!

Tazuko van Berkel is onderzoeker en docent bij het Centre for Arts in Society aan de Universiteit Leiden. Zij schreef een dissertatie over vriendschap in het klassieke Athene, en hoe het praten en denken daarover beïnvloed werd door de opkomst van geld.

Beate Völker is hoogleraar Sociologie van het Sociaal Kapitaal aan de Universiteit Utrecht. Völker onderzoekt sociale netwerken, hoe deze ontstaan en wat de waarde is van relaties.


Sidebar