Tussen hemel en hel. Islamitische visies op het nu en het hiernamaals

Datum: 09/12/2014
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Café Hofman

Hoewel niemand er ervaring mee heeft, beschrijven veel religies nauwkeurig wat er met je gebeurt na de dood. In dit mysterieuze iets of niets komen spirituele, morele en metafysische opvattingen samen. Zo ook in de islam. Rechtschapen gelovigen belanden in het paradijs, voor ongelovigen en onrechtvaardigen wacht het hellevuur. Is men binnen de islam meer op het hiernamaals georiënteerd op het hiernamaals dan daarbuiten?

Het leven hier en nu is binnen religies vaak van ondergeschikt belang aan het eeuwige leven. Maar maakt dat het ‘nu’ niet betekenisloos? Zijn ‘aardse’ vraagstukken, zoals de zorg voor toekomstige generaties en een leefbare planeet, dan nog belangrijk?

Prof. dr. Christian Lange is hoogleraar Islam en Arabisch onderzoekt het hier en het hiernamaals en spreekt over leven, dood en wat daarna komt. Prof. dr. Marcus Düwell is hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij zal prof. Lange interviewen.


Sidebar