Mens, moraal, en evolutie

Datum: 07/01/2014
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Café Hofman

Al sinds Darwin worstelt men met de vraag wat het aanvaarden van de evolutietheorie precies betekent voor de speciale status van de mens. Die vraag is vandaag de dag nog even belangrijk: het evolutionaire paradigma is ook buiten de biologie zeer dominant en wordt zelfs toegepast om moraliteit en sociaal en religieus gedrag te verklaren. Hoewel deze benadering wetenschappelijk zeer succesvol is, zijn er ook kritische vragen te stellen: is onze rationaliteit en gevoeligheid voor normen wel op een en dezelfde ladder te plaatsen als de rest van de natuur? Verklaren we het typisch menselijke karakter van bijvoorbeeld altruïsme of rechtvaardigheidsgevoel niet juist weg wanneer we verwijzen naar hun evolutionaire oorsprong? En als ethisch gedrag niets anders is dan een overlevingsstrategie, kunnen we dan wel werkelijk gebonden zijn aan morele regels? Met prof. dr. mr. Herman Philipse onderzoeken we de mogelijkheden en grenzen van evolutionaire verklaring.

Herman Philipse is filosoof en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij leidt een onderzoeksproject naar de filosofische gevolgen van evolutionaire verklaringen van de moraal.


Sidebar