Het morele kompas van de rechter

Datum: 11/03/2014
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Café Hofman

We zien de rechterlijke macht het liefst als een objectieve, volledig rechtvaardige representatie van vrouwe Justitia. Enkel het aangevoerde bewijs en de wetten in de hand van de rechter moet leidend zijn bij de veroordelingen. Dat de werkelijkheid weerbarstiger is, is jammer, maar mag geen verrassing zijn. Rechters zijn helaas ook gewoon mensen, met alle tekortkomingen van dien. In hoeverre spelen emoties, belangen en de druk van de publieke opinie mee bij het nemen van rechterlijke beslissingen? De wet voorziet niet in alle gevallen een sluitend en eenduidig antwoord op de vraag of en hoe zwaar iemand veroordeeld moet worden. Wat doet een rechter daarmee? Spelen zijn morele opvattingen een rol? En zo ja, is dat erg?

Rosa Jansen is voorzitter van het bestuur van het Studiecentrum Rechtspleging en tevens rector van de raio-opleiding. Eerder diende Jansen als rechter bij vier verschillende rechtsbanken. Naast haar officiële functies is Jansen ook betrokken bij projecten en programma’s gericht op de versterking van de rechtstaat in met name de voormalige Oostblok-landen en enkele ontwikkelingslanden.

Ton Hol is sinds 1994 verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie. In zijn onderwijs en onderzoek legt hij het accent op vraagstukken van rechtspraak en rechtspleging, mede in de context van een veranderende democratie. Hol is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Haarlem en raadsheerplaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam. Hij schreef onder andere over de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht het boek De onafhankelijke rechter (2007).


Sidebar