Europa: waarheen?

Datum: 06/05/2014
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Café Hofman

22 mei mogen we naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Traditioneel is er een lage opkomst en de ironie wil dat de eurosceptische Partij voor de Vrijheid bij de vorige verkiezingen in 2009 de grote winnaar was. Wat zegt dit over de binding van burgers met Europa? De EU lijkt een trein die doordendert zonder dat mensen het gevoel hebben daar iets aan te kunnen veranderen. Discussies worden beheerst door economische thema’s, terwijl Europa ook gaat over politieke eenwording. In de voetsporen van Immanuel Kant zien filosofen de EU graag als een voorbeeld van kosmopolitisme, een verbondenheid met mensen die grensoverschrijdend is. Maar het gebrek aan enthousiasme voor Europa toont dat dit beeld ver afstaat van de realiteit. Hoe kan een gevoel van betrokkenheid met Europa worden aangewakkerd? Hebben we daarbij nog iets aan Kants ideeën? Tijdens deze avond onderzoeken we zowel de politieke filosofie als de visie van de burger: kunnen filosofen en burgers elkaar vinden in hun dromen en angsten over Europa?

Femke van Esch is universitair docent Europese integratie aan de Utrecht School of Governance en is lid van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ze is gespecialiseerd in de Europese monetaire integratie en de rol van leiderschap daarin. Daarnaast is ze project-leider van ‘Wiens Europa? Ons Europa!’, een bottom-up onderzoeksproject gericht op de vraag wat de betekenis van de Europese Unie is in de ogen van Europese burgers.

Ronald Tinnevelt werkt als hoofddocent rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schrijft over thema’s als rechtvaardigheid, democratie en armoede. Onlangs publiceerde hij samen met Thomas Mertens het boek ‘Mondiale rechtvaardigheid’ (Boom 2013)


Sidebar