Diagnose, ziekte en zelfbeeld

Datum: 10/09/2013
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Café Hofman

De laatste jaren wordt veel gesproken over het zogenaamde ‘probleem van overdiagnosticering’: gedragsproblemen van kinderen zouden veel te snel worden gelabeld met diagnoses als ADHD of autisme. Ook het verschijnen van de nieuwe versie van het diagnostisch handboek DSM-V heeft deze discussie weer volop doen oplaaien. Wat voor invloed heeft diagnosticering op het zelfbeeld van individuen? Werken labels als ADHD of autisme stigmatiserend, of juist bevrijdend? En schuift een diagnose de verantwoordelijkheid af op de patiënt, of impliceert een diagnose nu juist dat je niet of minder verantwoordelijk bent voor afwijkend gedrag?

Gerrit Glas is psychiater en filosoof. Hij is werkzaam als psychiater voor Dimence (Midden en West Overijssel). Sinds 2011 bekleedt hij bovendien de Dooyeweerdleerstoel aan de VU in Amsterdam. Hij promoveerde in 1991 op het proefschrift ‘Concepten van angst en angststoornissen. Een vakfilosofische en psychiatrische studie.’ Gerrit Glas publiceert op de grensvlakken tussen geneeskunde, filosofie, neurowetenschappen, maatschappij en ethiek.

Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en voorzitter van Karakter, expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie.

Met een column van dr. Annemarie Kalis (Universiteit Utrecht).


Sidebar