Vrije wil in het neuro-tijdperk

Datum: 03/12/2013
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Café Hofman

Hebben de neurowetenschappen definitief bewezen dat de vrije wil een illusie is? Als dat zo is, dringt zich de vraag op welke aspecten van ons zelfbeeld en onze omgang met elkaar we moeten veranderen. Maar is het niet ook mogelijk op een andere manier te kijken naar de resultaten van neuro-experimenten? Misschien geven deze juist een welkome aanvulling op ons alledaagse zelfbeeld, en stellen ze ons in staat beter te begrijpen wat onze drijfveren zijn, zonder dat we daarmee ons op menselijke vrijheid gebaseerde wereldbeeld moeten opdoeken. Over de vraag óf en hóe we anders over onszelf na moeten gaan denken in het neuro-tijdperk, gaan Marc Slors en Jan Verplaetse met elkaar in debat.

Marc Slors is hoogleraar cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van “Dat had je gedacht! Brein, bewustzijn en vrije wil in filosofisch perspectief” (Boom 2013).

Jan Verplaetse is hoogleraar moraalfilosofie in Gent. Van zijn hand verscheen in 2011 “Zonder vrije wil. Een filosofisch essay over verantwoordelijkheid” (Nieuwezijds).

Met een column van Annelli Janssen, MA (Universiteit Utrecht).

Lees ook het blog van Studium Generale over deze avond.


Sidebar