Amor fati

Datum: 13/10/2015
Tijd: 20:00 - 22:30
Locatie: Café Hofman

Heb uw lot lief. Vier woorden, een korte zin, maar een o zo grote opgave. Ziektes, ongevallen, rampen: we hebben moeite te accepteren dat ze ons ‘gewoon’ kunnen overkomen. Ook willen we mensen aansprakelijk houden en verantwoordelijk maken voor hun handelingen. Toeval moet uitgesloten worden. Maar worden we echt gelukkig van deze drang te controleren? Of doen we er verstandiger aan te leren leven met het onvermijdelijke? De Stoïcijnen leren ons: wat je overkomt heb je niet in de hand, je houding hiertegenover wel. Hoe kunnen we de filosofie van de Stoa benutten? Kunnen we tragedie nog tolereren?

Dr. Maarten van Houte (Universiteit Utrecht) en Hedwig Gaasterland (Leiden) over de lessen van de Stoa, Nietzsche, het lot en de mens.


Sidebar